Martin Musil – mentální kouč

Zásady ochrany osobních údajů

Kdo údaje zpracovává
Údaje jsou zpracovávány subjektem: Ing. Martin Musil (IČ 08062072, se sídlem Lipovec 292, 679 15 Lipovec) jako správce. Úřad příslušný podle živnostenského zákona: Magistrát města Brna.

Dále údaje zpracovává:

  • Fakturiod s.r.o. (pro účely fakturace)
  • Google LLC (marketingové účely – splňuje podmínkx EU-U.S. Privacy Shield)
  • Wedos Internet, a.s. (server hosting)

Údaje mohou zpracovávat další zpracovatelé, které v současné době nevyužívám. Vzhledem k pravděpodobnosti, že se tento seznam bude v budoucnu měnit, aktuální seznam zpracovatelů bude dostupný na odkaze musilmartin.cz/gdpr.

Na základě Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů sbírám Vaši e-mailovou adresu, jméno, příjmení pro případnou komunikaci s Vámi o Vaší objednávce, poptávce, rezervaci, zaslání faktury, e-mailových upozornění na kurzy, výhodná členství do MM clubu úspěšných a přímého marketingu. Mobilní číslo slouží pro pohotovou komunikaci v případě nepředvídatelných událostí, při komunikaci o Vaší objednávce, rezervaci, poptávce a uzavření kontraktu.

Váš souhlas se zpracováním osobních údajů (jména, příjmení, e-mailové adresy a mobilního čísla) slouží k tomu, abych Vám zasílal informace v souvislosti s Vaší objednávkou, poptávkou, rezervací, zasláním faktur, e-mailových upozornění na kurzy, výhodná členství do MM clubu úspěšných a přímého marketingu.

Z důvodu plnění služeb a vydání daňového dokladu sbírám Vaše osobní údaje: jméno a příjmení, email, fakturační adresa, u organizace jméno a příjmení, název organizace, email, IČ a fakturační adresa, abych mohl zpracovat poptávku služeb, rezervaci, objednávku služeb a také vystavovat a archivovat faktury.

Jak dlouho údaje uchovávám
Uchovávání osobních údajů probíhá po nezbytnou dobu za účelem odeslání informací k Vaší objednávce, vydání faktury, poptávce, rezervaci a trvá rok nebo podle zákonem stanovenou dobu ode dne ukončení právního vztahu mezi subjektem údajů a zpracovatelem. E-mailová upozornění a přímý marketing po dobu 5 let nebo do odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů. Důvodem pro takové zpracování je zákonná povinnost nebo oprávněný zájem zpracovatele. Po uplynutí této doby budou všechny Vaše osobní údaje smazány.

Cookies
Při procházení webových stránek měřím například, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání souborů cookie pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímám jako oprávněný zájem správce.
Používání souborů cookie můžete ve svém prohlížeči zakázat.

Analýza návštěvnosti
Na základě oprávněného zájmu tato stránka využívá pro analýzu návštěvnosti nástroj Google Analytics. Informace o využití a zpracování dat služby naleznete na: smluvní podmínky společnosti Google.

Na co máte právo
Máte právo dotázat se, jaké Vaše osobní údaje zpracovávám, za jakým účelem, v jakém rozsahu, jak dlouho a kdo k nim má přístup. Máte právo požádat o opravu či výmaz Vašich osobních údajů. Jestliže některé osobní údaje, které o Vás zpracovávám, jsou chybné nebo neaktuální, upozorněte mě na to. Máte právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů daný správci. Váš souhlas s výše uvedeným zpracováním Vašich osobních údajů můžete odvolat napsáním zprávy elektronickou poštou na adresu správce: martin.musil.kouc@gmail.com.
Nebudete-li s řešením vaší stížnosti spokojeni, můžete podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Pokud je jakákoliv část těchto podmínek považována z jakéhokoli důvodu za neplatnou nemá tato skutečnost vliv na platnost zbývajících podmínek. Tyto podmínky se mohou změnit. Aktuální verze bude dostupná na adrese: musilmartin.cz/gdpr.

Podmínky jsou účinné od 24. 7. 2020.

Zavolat